Κριτική του Ν. Παπαδόπουλου, Βουλευτή Νίκης, για την ανεργία και την πολιτική της κυβέρνησης για την απασχόληση.

Ειδική Διαρκής Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), κ. Σπυρίδωνα Πρωτοψάλτη, για θέματα της αρμοδιότητάς του.