Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο για όλο τον κόσμο που αγκάλιασε και πάλι το Κίνημα της “Νίκης” και ψήφισε για την εκπροσώπησή του στην Ευρώπη!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες που τόσο εθελοντικά όσο και με αμέριστο πάθος και ενδιαφέρον συνέβαλαν και σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Η προσπάθειά μας συνεχίζεται με ταπεινοφροσύνη και με Πίστη στο Χριστό μας, για να επιτύχουμε να καταστήσουμε το Κίνημά μας, αρχικά ρυθμιστή του πολιτεύματος, με τελικό στόχο την κυριαρχία του.